Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 23 2019

ki
4401 d79f 390
Reposted fromzie zie viarudosci rudosci
ki
6233 67f1 390
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viarudosci rudosci

September 28 2019

ki
6004 1ae9 390
Reposted fromaletodelio aletodelio viaRedPenny RedPenny

September 27 2019

ki
1400 3bd3 390
Reposted fromdobby dobby viaalternatywnie alternatywnie

September 26 2019

ki
0834 fb10 390

September 22 2019

ki
ki
5764 185a 390
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vianaiwna naiwna

September 20 2019

ki
0242 a045 390
Reposted fromkinu kinu viazagubione--oddechy zagubione--oddechy
ki

kiedy taka dorosła wróciła z pracy,

nakarmiła zwierzęta, zapłaciła rachunki,
odłożyła na miejsce, co miało swoje miejsce
i poszła się myć –
łzy zmieszały się z pianą,
piana mieszała się z parą,
w parze nigdy jej nie szło.

— "Dorosły człowiek ukrywa się w łazience" Kamila Janiak
Reposted fromarumhc arumhc viamhsa mhsa

September 19 2019

ki
Reposted fromshakeme shakeme vianaiwna naiwna
ki
7826 218b
Reposted frominnocuous innocuous viablovely blovely
ki
Wmawia się nam, że mamy się realizować zawodowo, robić kariery, wychowywać dzieci na porządnych ludzi, mieć idealnie posprzątany dom i ręczniki ułożone kolorami, a do tego obowiązkowo pięć razy w tygodniu crossfit, trzy litry wody dziennie, na śniadanie koktajl, na obiad sałatka bez sosu, a na kolację antydepresanty.
https://krytykakulinarna.com/bikini-body/
Reposted fromadia adia viablovely blovely

September 18 2019

ki
2192 318e 390

Warszawa poza zasięgiem czasu
Reposted fromEmisja Emisja viaoblivions oblivions
ki
1921 9b34 390

September 15 2019

ki
9395 1dd8 390
Reposted frompiehus piehus viaEdgi Edgi

September 13 2019

ki
Profesor językoznawstwa, przewodniczący wszystkich istniejących w Polsce komisji językowych, podczas zajęć poprosił studentkę o przeczytanie słownikowej definicji wyrazu „kochać”. Gdy studentka wykonała jego zalecenie, referując, że „kochać” to znaczy: „darzyć sympatią, uwielbieniem etc.”,
profesor teatralnie się oburzył: To są bzdury! Darzyć sympatią mogę bardzo wielu ludzi, ale to jeszcze nie znaczy, że ich wszystkich kocham. Najlepszą definicję słowa "kochać" stworzyła językoznawczyni, Anna Wierzbicka "Kochać, to chcieć być czyimś dobrem" Zapamiętajcie to: chcieć być czyimś dobrem.
http://niewinni-czarodzieje.pl/czy-warto-studiowac-polonistyke
Reposted fromciarka ciarka viaheavencanwait heavencanwait
ki
6601 68bd
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viaheartmuscle heartmuscle
ki
ki

nie pytaj

dlaczego wybrałem

właśnie ciebie

nie powtarzaj

że mógłbym mieć 

kogoś lepszego

patrzysz na mnie

najczulej

i przez twój dotyk

rozpływam się w powietrzu

tyle osób poznałem

i nikt nie doprowadzał mnie

do takiego szaleństwa

jak ty

więc nie mów mi

że mógłbym mieć 

kogoś lepszego

to nieprawda

nie mógłbym

September 08 2019

ki

Przynosili kwiaty.

Pisali.

Chcieli mnie,

trzymać za ręce.

Jednak, 

kwiaty usychały,
wiadomości nie dochodziły, 
ręce wolałam trzymać
w kieszeniach.
Wolałam czekać 
na Ciebie.

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl