Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 10 2015

ki
3919 2b7f 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

May 08 2015

ki
ki

Kiedy, masz 20 – 30 lat i nie dopuszczasz do siebie emocji, to znaczy ze umarłaś/umarłeś i możesz chodzić, oddychać ale i tak jesteś trupem.

W życiu chodzi o to aby zakochiwać się i szaleć na fali emocji, cierpieć i znów walić głowa w mur, mieć motyle w brzuchu i pić wódkę o 4 rano bo znów nie wyszło

I to jest nasz sens człowieczeństwa. Odczuwać. Nie zamknięcie się w sobie, nie kupowanie kolejnych butów i pralki, ale emocje.

Bo w życiu nie chodzi o stabilność i bezpieczeństwo, bo życie nie jest stabilne I bezpieczne, cokolwiek nam się na ten temat wydaje.

A na koniec I tak pamiętamy te rzeczy które były niestabilne i niebezpieczne.

— pokolenie ikea
Reposted fromdecepcion decepcion viaaneth aneth
ki

May 07 2015

ki
5003 3e2a 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viablovely blovely

May 05 2015

ki
9009 8c74 390
Reposted frommartynkowa martynkowa viaalone-again alone-again
ki

April 30 2015

ki
:)
Reposted fromweightless weightless viaheartmuscle heartmuscle

April 16 2015

ki
4386 afea 390
Reposted fromxawery xawery viamajkey majkey

April 02 2015

ki
7044 70e5 390
Reposted fromkattrina kattrina viaucieknijmi ucieknijmi

March 06 2015

2974 6ce6 390
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viablovely blovely
ki
ki
ki
2999 12ee 390
Reposted frompolciak polciak viablovely blovely
ki
ki
3728 8af0 390
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viasalami salami
7287 e485 390
Reposted fromtwice twice viasalami salami

March 04 2015

ki
9009 8c74 390
Reposted frommartynkowa martynkowa viaalone-again alone-again
ki
3786 d588 390
Reposted frommartynkowa martynkowa viawishlist wishlist
ki
9534 56b8 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl