Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 04 2019

ki
6912 0147 390
Reposted fromMsCaptain MsCaptain viaalliwantisyou alliwantisyou
ki
Nikt mi tego nigdy nie powiedział.
Że to jest ważne, co ja czuję.
Że mogę czuć.
Nikt mnie nigdy o to nie pytał.


                                                                    - Najgorszy człowiek na świecie.                                                                                             M.Halber
Reposted fromFoxyladyy Foxyladyy viatwice twice
ki
Jesteśmy zdystansowani, nieczytelni w relacjach, bo wydaje się nam, że wtedy trudniej będzie nas skrzywdzić. Ze strachu rezygnujemy z szansy na zbudowanie czegoś prawdziwego z drugim człowiekiem. Warto z tego wyjść. Zaryzykować chociaż raz.
— Ireneusz Czop w rozmowie z Moniką Sobień w magazynie "WeMen"

February 02 2019

ki
ki

Dałam mu cierpienie, 
chociaż tak bardzo 
chciałam dać szczęście.

A on wziął je 
delikatnie, jak się bierze 
szczęście. W dzień 
trzyma je na sercu, 
śpi z nim w nocy, 
kocha je tak jak mnie. 
Ono jest bardziej niż ja 
godne miłości, 
bardziej czyste i wierne.

Patrzę, jak je niesie, 
plecy 
zginają się coraz bardziej 
pod ciężarem, 
patrzę przez oczy zalane łzami.

Jak niesie cierpienie, 
które mu dałam, 
chociaż tak bardzo 
chciałam dać szczęście.

Anna Świrszczyńska

Reposted fromMaryiczary Maryiczary viabitemyneck bitemyneck
ki
Nie mogę dziś przyjść, bo już mnie nie ma.
Cos mi wypadło, nie powiem „do widzenia”. 
Szarży pewnego tramwaju jakoś nie odparłem. 
Dziś raczej nie wpadnę, bo umarłem. 

Manewry motorniczy miał nazbyt brawurowe. 
Tramwaj bez pardonu hulnął i odebrał mi głowę.
Więcej moja głowa w tramwaju nie postanie. 
Komunalne linie granda. Oddać głowę, dranie

Uuuu umarłem, uuuu umarłem,
Uuuu umarłem, uuuu umarłem.

A ostrzegli anieli
Skrzydła mieli jak te messerschmitty
Niech pan uważa, bo pan umrze
I będzie pan chodził zabity.

A ostrzegli anieli
Skrzydła mieli jak te messerschmitty
Niech pan uważa, bo pan umrze
I będzie pan chodził zabity.

Nie mogę dziś przyjść, bo już mnie nie ma.
Cos mi wypadło, nie powiem „do widzenia”. 
Szarży pewnego tramwaju jakoś nie odparłem. 
Dziś raczej nie wpadnę, bo umarłem. 

Powiedział pisarzyna „Zycie jest jak tramwaj”,
Powiedział pisarzyna „Zycie jest jak tramwaj”.
Zycie jest jak tramwaj, trzeba wiedzieć kiedy wysiąść. 
Zatłukłbym kanalie, mógłbym przysiąc.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viabitemyneck bitemyneck
ki
"(...) Nie gniewaj się, że śniłam Ci się w złym humorze. To albo nie byłam ja, albo miałam się w tej formie śnić komu innemu" 

Wisława Szymborska Kornel Filipowicz, Najlepiej w życiu ma Twój kot. Listy.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viabitemyneck bitemyneck
ki
Czy zauważyliście ? Minął 2014 2015 2016 jakby go w ogóle nie było 2017 2018 I nastał 2019. Teraz jest teraz. Ale jakoś inaczej. Coś się zmieniło. Coś nas zostawiło. Odeszło. Gdzie te wszystkie lata, pędzą jak szalone.. ? Mrugają ukradkiem, znikają.
— skydelan
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty
ki
a ja się czułam jednym wielkim totalnym błędem, wstydem, brakiem celu.
— M.Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viabylejaka bylejaka
ki
7943 b3ba 390
Reposted frometernaljourney eternaljourney viatrue-love true-love

October 28 2018

ki
6524 f8c0 390
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaeazyi eazyi
ki
Fascynuje mnie, dlaczego akurat ten człowiek nas pociąga, dlaczego za nim chcemy iść. Dlaczego z pewnymi osobami relacje trwają przez całe życie, mimo że - wydawałoby się - nie ma ku temu żadnych powodów. Dlaczego pewne osoby tkwią nam w sercu i nie da się ich stamtąd wyrzucić, mimo że wszystko nas dzieli, a nawet już się z nimi nie spotykamy.
— Bartłomiej Dobroczyński w rozowie z Agnieszką Jucewicz
Reposted frommhsa mhsa viacytaty cytaty
ki
Dzisiaj urządziłam sobie samotność, najsłodszą samotność przez cały dzień; książki (...); a potem do tego jeszcze Beethoven (...) Jak mogą istnieć ludzie, którzy się nudzą, Boże drogi! Jak może starczyć czasu! Jak, na Boga, zdążyć przeczytać wszystkie książki, wysłuchać całej muzyki, zobaczyć wszystkie miejsca na świecie; nie, to było kłamstwo, ja nie chcę oglądać wszystkich miejsc, ale zamiast tego chcę mieć czas na niezwykłe przeżywanie natury i ludzi, i sztuki, które oferuje ta krótka chwilka życia. I jeszcze trzeba mieć kilka minut na to, aby tylko posiedzieć i pogapić się bezmyślnie! ”
— Astrid Lindgren
Reposted frommerkaba merkaba viacytaty cytaty
ki
1519 5585 390
Reposted fromrosejalea rosejalea viaeazyi eazyi

September 11 2018

ki
8100 c288 390
ki
ki
Tyle razy już słyszałem "nie wiem"
Powoli kumam, że to znaczy nie
— Dawid Podsiadło

February 18 2017

ki
9221 46c1 390
Reposted fromBalladyna Balladyna vialottee lottee

June 14 2015

ki
Wargi mnie bolą z niepocałowania,
zresztą nie tylko wargi,
bolą oczy z niepatrzenia,
i dłonie, i opuszki palców bolą też.
siedem przeklętych dni, co tydzień.
— Urszula Kozioł
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine viakupka kupka

June 03 2015

ki
9274 6cf7 390
Marcin Świetlicki
Reposted frommhsa mhsa viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl